STRI anordnar unik praktisk IEC 61850 utbildning i Ludvika 25-28 november i samarbete med NettedAutomation GmbH

Ludvika / Karlsruhe (Tyskland), NettedAutomation GmbH och STRI har i dagarna annonserat ett strategiskt samarbete för att erbjuda kraftindustrin utbildning och tjänster med anknytning till applicering av systemprodukter och verktyg för IEC 61850. Tillsammans kan vi ge praktisk, heltäckande och tillverkaroberoende utbildning om den nya kommunikationsstandarden för elkraftsystemet. Läs mer...

13 augusti 2008

Invigning av STRI interoperabilitetslaboratorium och kompetenscentrum för IEC 61850

Den nya standarden IEC 61850 möjliggör snabb och effektiv kommunikation av information och styrsignaler i kraftsystemet. Det är en öppen standard som tillåter framtidssäkra lösningar med olika tillverkare där visionen är "Plug-and-play". Men dessa lösningar och lämpliga konstruktionsverktyg behöver utprovas och verifieras. STRI har därför initierat ett oberoende kompetenscentrum och interoperabilitetslaboratorium för IEC 61850 som invigdes den 9 juni – det första av sitt slag i Europa. Läs mer...

13 juni 2008

Vindkraft till Bosnien-Hercegovina

STRI utför just nu ett uppdrag för NOS BiH, ansvarig för driften av transmissionsnätet i Bosnien-Hercegovina inom området elkvalitet som innefattar både mätningar, beräkningar och analys. Nu har STRI erhållit ytterligare ett projekt för NOS BiH om integrering av vindkraft i samma nät. Detta är ett viktigt steg i STRIs strävan att vara en kompetent internationell partner för utbyggnaden av vindkraften, vilket nu sker i många länder. Läs mer...

30 maj 2008

Med vind i seglen för en grön framtid

STRI har nyligen erhållit order för tre projekt inom integrering av vindkraft i det skandinaviska kraftsystemet. Våra teknikchefer Professor Math Bollen och Tekn. Lic. Kerstin Lindén tillsammans med våra specialist-team i Göteborg och Västerås som redan arbetat i liknande projekt för EU och Fortum breddar och fördjupar STRIs kompetens inom detta viktiga område. STRI har också vidareutvecklat vår SIMPOW programvara med modeller och algoritmer för vindkraft för att möta vår gemensamma utmaning till "grön el". Läs mer...

28 maj 2008

STRI inviger Europas första interoperabilitetslaboratorium för IEC 61850

Den nya globala IEC 61850 standarden erbjuder stora fördelar för att bygga effektiva, snabba och framtidssäkra skydd och kontrollsystem. I korthet så får vi bredband i kraftnätet. Men det finns fortfarande stora utmaningar för att skapa ett verkligt öppet, tillförlitligt och robust system framförallt med en blandning av olika fabrikat. Det är dessutom viktigt att skaffa och lära sig oberoende verktyg för att specificera, bygga och underhålla dessa system. Läs mer...

23 maj 2008

Elektrifiera Kina med 1 miljon volt

Kina bygger för närvarande ut sin elkraftgenerering i en rasande fart för att möta den ökande konsumtionen. Installerad generering och konsumtion av elkraft ökade fem gånger från 1990 till 2006 då detta uppnådde 772 GW och 2834 TWh. Men detta är fortfarande bara ungefär hälften av Europa eller Nordamerika. Och jämfört med Sverige så är per capita konsumtionen i Kina bara 1/8. Nu har STRI satt ett nytt rekord för att prova utrustning för mer än 1 miljon volt åt Kina och därmed kunna ge mer kraft till fler människor. Läs mer...

18 april 2008

STRI tecknar avtal med Energimarknadsinspektionen

STRI har tecknat avtal med Energimarknadsinspektionen angående konsulttjänst avseende leveranskvalitet och teknisk expertis. Konsulttjänsten omfattar arbete med leveranskvalitet, standardiseringsarbete, nätkoncessionsfrågor samt risk och sårbarhetsanalys. Läs mer...

8 april 2008

2-dagars STRI seminarium om framtidens krav på elnät för ren energi

Den 31 januari-1 februari hölls ett uppskattat seminarium om framtidens krav på elnät för ren energi. Ämnen som behandlades var de trender och utmaningar som påverkar elkraftsystemet. Verktyg för kvalitetssäkring av kablar behandlades och vad som kan göras för att minska riskerna med framtida problem samt praktiska erfarenheter. Läs mer...

19 februari 2008

STRI utför on-line PD mätning på en generator

Det var STRI som utförde den första fingeravtrycks PD mätningen på den nya generatorn i Ludvika Kraftstation som togs i drift 2007-10-25. Det ursprungliga kraftverket stod klart 1901 och har renoverats under 2007. VB Kraft som äger generatorn har redan tidigare erfarenhet från STRI SOLA koncept med on-line PD mätning i Loforsens kraftstation. Läs mer...

11 januari 2008

Bilder från 2008

NOS BiH VD Omer Hadzic och STRI VD Dan Wikström signerar samarbetskontraktet om vindkraft
NOS BiH VD Omer Hadzic och STRI VD Dan Wikström signerar samarbetskontraktet om vindkraft