Kärnkraftverk och växelverkan med kraftsystemet

Den 30 september 2010 organiserade STRI ett heldags workshop med temat "Kärnkraftverk och växelverkan med kraftsystemet". STRIs experter med specialister och beslutfattare från de svenska kärnkraftverken Formark, OKG och Ringhals samt representanter från Svenska Kraftnät, Fingrid, Statens Strålskyddsmyndighet och Westinghouse samlades för att presentera och diskutera viktiga aspekter vid växelverkan mellan kärnkraftverk och anslutande kraftsystem. Läs mer...

21 oktober 2010

STRI expanderar kraftfullt

STRI expanderar sin verksamhet för att möta en ökad efterfrågan av konsulttjänster och provning där 15 kvalificerade ingenjörer kommer att nyanställas. Högspänningslaboratoriet byggs ut under 2011 för att klara 75% högre kapacitet jämfört med idag. Samtidigt utvidgas STRIs Smart Grid anläggning som ett led i samarbetet inom High Voltage Valley och InnoEnergy för European Institute of Technology (EIT). Läs mer...

6 september 2010

STRI - Ultraspecialisten för HVDC

Ultra High Voltage Direct Current (UHVDC) med likspänning för 800 kV implementeras nu i Kina och Indien för att effektivt överföra stora mängder av energi över långa avstånd från avlägsna vattenkraftverk kring Himalaya. STRI har varit engagerade i provningen av denna nya teknologi under de senaste åren för både Kina och Indien. Detta inkluderar provningen av i stort sett alla delar från genomföringar till ventiler samt även långtidsprovning av hela systemet under olika årstider med spänningen 850 kV på uppdrag av ABB. Nu har även ett stort antal prover utförts på isolationen för den första 800 kV UHVDC ledningen i Indien. Läs mer...

17 juni 2010

STRI deltar på IEEE Konferens om Innovativa Smart Grid Teknologier

Den första europeiska konferensen om "Innovative Smart Grid Technologies (ISGT)" sponsras av IEEE Power & Energy Society (PES) och arrangeras av Chalmers Tekniska Universitet den 10-13 oktober, 2010 på Chalmers Lindholmen, Göteborg. STRI kommer att delta med en tutorial om "Smart Grid and Interoperability Standards." Läs mer...

15 juni 2010

Ett europeiskt center för Smart Grids och elektrisk lagring av energi.

KIC InnoEnergy utnämdes till ett av tre "knowledge and innovation communities" (KIC) av European Institute of Innovation and Technology (EIT) den 16 december 2009. Sverige har fått ansvar för intelligenta elnät, så kallade Smart Grids, samt för lagring av elenergi. STRI kommer i nära samarbete med KTH och Uppsala Universitet delta som "network partner" i detta viktiga arbete att hitta lösningar för att integrera förnybar energi i kraftsystemet. Läs mer...

14 juni 2010

STRI värd för det första interoperabilitetstestet för vindkraftskommunikation

IEC 61400-25 är den första internationella kommunikationsstandarden speciellt framtagen för vindkraft. IEC 61400-25 bygger på IEC 61850 som fått stort genomslag inom ställverksautomation. Den nya standarden för vindkraft omfattar både standardiserade namn och modeller av vindkraftens komponenter som turbiner och rotorer samt mappningar av dess data till ett flertal olika protokoll. Den 23-25 mars hölls en workshop hos STRI i Ludvika med 20 deltagare från 5 tillverkare av PLC (Programmerbara Logiska Controllers), 4 tillverkare av SCADA och test klienter samt några observatörer från intresserade kraftbolag som Vattenfall och Statkraft. Läs mer...

31 mars 2010

STRI deltog i Energisession 2010

Vätgas Sveriges och Chalmers session om Smart Grid på Energisession 2010 hölls på hotell Bohusgården i Uddevalla. Professor Lina Bertling inledde med ett intressant anförande om Chalmers forskningsprojekt om Smart Grid, eller Smart Power Systems, som hon föredrog att kalla systemet då det inte bara handlar om elnät utan hela kedjan från produktion, överföring, lagring och konsumtion samt kommunikationen däremellan. Läs mer...

26 mars 2010

Isprov för Ryssland

STRI har nyligen utfört isprov för en ny anordning för isolation och samtidigt skydd för åsköverslag. Proven övervakades av representanter för Streamer Electric Company och den nationella ryska stamnätsägaren Federal Grid Company (FGC). Läs mer...

16 februari 2010

Smart Grid i High Voltage Valley

Ett konsortium under ledning av High Voltage Valley i Ludvika har av Vinnova* tilldelats 15 MSEK för projektet "Smart Grid Energilagring" som del i Vinnova-programmet "IT för miljö/Smart Grids". De deltagande parterna är ABB, VB Elnät, STRI AB, Uppsala Universitet, KTH och Luleå tekniska högskola. Projektet kommer att använda en "Smart Grid"-plattform med förnybar "grön" elenergi som nu stegvis byggs upp på STRI i Ludvika. Läs mer...

26 januari 2010

Bilder från 2010

Deltagare i workshopen Kärnkraftverk och växelverkan med kraftsystemet
Deltagare i workshopen "Kärnkraftverk och växelverkan med kraftsystemet"