2-dagars STRI seminarium om framtidens krav på elnät för ren energi

19 februari 2008

Den 31 januari-1 februari hölls ett uppskattat seminarium om framtidens krav på elnät för ren energi. Ämnen som behandlades var de trender och utmaningar som påverkar elkraftsystemet. Verktyg för kvalitetssäkring av kablar behandlades och vad som kan göras för att minska riskerna med framtida problem samt praktiska erfarenheter.

Erfarenheterna av hur snabbt investeringar för god elkvalitet återbetalar sig i industrin poängterades samt att 3 minuter är lång tid för spänningsfall.

EU direktivet för elektromagnetiska fält presenterades ur ett praktiskt perspektiv med erfarenheterna från mätningar i en större industri före ombyggnad.

Effektivisering av underhållet genom diagnostik och övervakning via nätet visades med ett exempel från en vattenkraftstation. Möjlighet att prioritera rätt i reinvesteringsplanen samt att övervaka i system med långa leveranstider för kritiska komponenter poängterades.

Fördelarna med varför vi ska använda IEC 61850 på ett praktiskt och tillämpat sätt gavs av användare.

Utvecklingen och möjligheten att från historieskrivning med 2 veckors fördröjning till mindre än 10 minuter förebygga, upptäcka, lokalisera och åtgärda fel i nätet presenterades.

Behovet av ett regelverk för integrering av vindkraft samt pedagogik vid mötet mellan olika kulturer beskrevs på ett intressant sätt av en större nätägare.

Möjligheten till att energieffektivisera de flesta stora som små processer samt en förstudie från en stålindustri föredrogs STRI demonstrerade också termografering, havererade kablar samt provmöjligheterna i labbet.

Trender och utmaningar  Download me! Download
00_Trender_och_utmaningar.pdf - 7.1 Mb
Hur kvalitetssäkrar man kabel  Download me! Download
01_Hur_kvalitetssakrar_man_kabel_SB_BR.pdf - 1.7 Mb
När kan bra elkvalitet reducera kostnaderna  Download me! Download
02_Nar_kan_bra_elkvalitet_reducera_kostnaderna_MB.pdf - 990 kb
Simpow Dips - Simulering av spänningsdippar i elnätet  Download me! Download
02_Simpow_dips_MW_080131.pdf - 1.0 Mb
Vad innebär EU-direktivet  Download me! Download
03_Vad_innebar_EU-direktivet_GO.pdf - 1.3 Mb
Var kan tillståndsövervakning effektivisera underhåll  Download me! Download
04_Var_kan_tillstandsovervakning_effektivisera_underhall_SB.pdf - 1.3 Mb
Varför ska vi använda IEC 61850  Download me! Download
05_Varfor_ska_vi_anvanda_IEC_61850_NE.pdf - 9.2 Mb
Feldetektering Linköping  Download me! Download
06_Feldetektering_Linkoping_AH.pdf - 1.8 Mb
Vilket är bästa sättet att förebygga, upptäcka, lokalisera och åtgärda fel i nätet  Download me! Download
06_Feldetektering_CO.pdf - 1.7 Mb
Vem ansvarar för integrering av vindkraften?  Download me! Download
07_Vindkraft_MB.pdf - 1.7 Mb
Vem ansvarar för integrering av vindkraften? - Nätägarens roll  Download me! Download
07_Vem_ansvarar_for_integrering_JH.pdf - 358 kb
Vilken process går inte att energieffektivisera? Del 1  Download me! Download
08_Energieffektivsering_s_1-15.pdf - 8.4 Mb
Vilken process går inte att energieffektivisera? Del 2  Download me! Download
08_Energieffektivisering_s_16-24.pdf - 2.1 Mb
Tillförlitlighetsstudier av 400 kV stationer för City Link  Download me! Download
09_Presentation_JL.pdf - 434 kb
Vilka metoder finns för att säkerställa tillförlitlighet och ekonomi?  Download me! Download
09_ReliabilityTSO-STRI-080201-LBertling.pdf - 7.2 Mb
Deltagare på STRI seminarium om framtidens krav på elnät för ren energi
Rundvandring på STRI seminarium om framtidens krav på elnät för ren energi