STRI tecknar avtal med Energimarknadsinspektionen

8 april 2008

STRI har tecknat avtal med Energimarknadsinspektionen angående konsulttjänst avseende leveranskvalitet och teknisk expertis. Konsulttjänsten omfattar arbete med leveranskvalitet, standardiseringsarbete, nätkoncessionsfrågor samt risk och sårbarhetsanalys.

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som övervakar och har tillsyn över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

I Energimarknadsinspektionens uppdrag ingår att delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU, samt att verka för att likvärdiga förutsättningar skapas inom EU:s inre marknad för el.

Energimarknadsinspektionen finns representerad i följande organisationer:
CEER – Council of European Energy Regulators
ERGEG – European Regulators Group for Electricity and Gas