Elektrifiera Kina med 1 miljon volt

18 april 2008

Kina bygger för närvarande ut sin elkraftgenerering i en rasande fart för att möta den ökande konsumtionen. Installerad generering och konsumtion av elkraft ökade fem gånger från 1990 till 2006 då detta uppnådde 772 GW och 2834 TWh. Men detta är fortfarande bara ungefär hälften av Europa eller Nordamerika. Och jämfört med Sverige så är per capita konsumtionen i Kina bara 1/8. Nu har STRI satt ett nytt rekord för att prova utrustning för mer än 1 miljon volt åt Kina och därmed kunna ge mer kraft till fler människor.

En av utmaningarna för att säkerställa denna ökning är att ansluta avlägset beägna vattenkraftverk till de stora befolkningskoncentrationerna i storstäderna för att kunna överföra elenergi över långa avstånd med minimala förluster. Det är ett välkänt faktum att högre spänning ger mindre förluster oberoende av om det är likström (HVDC) eller växelström (HVAC). Kina har därför beslutat att investera i både 800 kV UHVDC samt 1000 kV UHVAC. STRI har haft förmånen att delta i utvecklingen av båda dessa teknologier genom våra unika provningsresurser. Vi har tidigare på vår hemsida presenterat våra prov för 800 kV UHVDC och nu har vi tagit ytterligare ett steg till 1100 kV eller 1.1 miljoner volt. Dessutom kräver en sådan utrustning att den provas vid betydligt högre nivåer för att klara kopplingsöverspänningar eller blixtnedslag och där kan STRI prova med spänningar upp till och över 3 miljoner volt.

STRI fick därför uppdraget att prova en gas isolerad anläggning (GIS) ELK-5 konstruerad av ABB, för den första pilotinstallationen i Kina och med 1.1 miljoner volt som märkspänning. Detta var ett gemensamt projekt mellan ABB och det kinesiska företaget XI’AN SHIKY HIGH VOLTAGE ELECTRIC CO. Efter att framgångsrikt genomfört proven för de besökande ingenjörerna från Schweiz och Kina så fick STRI detta meddelande från Dr. Walter Holaus, projekt ledare för UHV GIS:

"Efter slutförandet av proverna av ELK-5 så skulle jag vilja tacka er för era stora ansträngningar och professionella genomförande. Jag är övertygad att brytproven av frånskiljare för 1100 kV är en utmärkande milsten för både STRI och ABB. Därför är dessa prov av värde för att demonstrerar vår kompetens för andra kunder."

Per capita konsumtion av elenergi hos valda länder
Per capita konsumtion av elenergi hos valda länder
Provning av ABB UHV GIS i STRI högspänningslaboratorium
Provning av ABB UHV GIS i STRI högspänningslaboratorium