Invigning av STRI interoperabilitetslaboratorium och kompetenscentrum för IEC 61850

13 juni 2008

Den nya standarden IEC 61850 möjliggör snabb och effektiv kommunikation av information och styrsignaler i kraftsystemet. Det är en öppen standard som tillåter framtidssäkra lösningar med olika tillverkare där visionen är "Plug-and-play". Men dessa lösningar och lämpliga konstruktionsverktyg behöver utprovas och verifieras. STRI har därför initierat ett oberoende kompetenscentrum och interoperabilitetslaboratorium för IEC 61850 som invigdes den 9 juni – det första av sitt slag i Europa.

Det nya laboratoriet innehåller idag utrustning från Areva, ABB och Siemens såväl som från Omicron and Ruggedcom som kommunicerar på ett 100 MBit/s nätverk. Det går även att kommunicera mellan STRI i Ludvika och STRI i Göteborg. Dessutom testas ett antal konfigureringsverktyg. Totalt innehåller systemet mer än 100 funktioner för styrning, övervakning, skydd och registrering av en typisk transformatorstation. Tanken är att STRI ska kunna stödja i första hand nordiska kraft- och nätbolag, större industrier men även tillverkare med att specificera, konfigurera och verifiera system för styrning, övervakning och skydd som byggs med den nya standarden inkluderande funktionalitet, IT-säkerhet och lämpliga nätverkslösningar. Idag är huvudinriktningen för transformator stationer inom överföring och distribution men standarden har även vidareutvecklats för vattenkraft, vindkraft och elkvalitet. Standarden medger också introduktion av framtida optiska mätgivare i ställverken där kilometer av koppartråd kan ersättas av optisk fiber. Och som nästa steg att knyta ihop hela kraftsystemet från driftcentral till högspänningsställverk med bredband, "www.kraftsystemet.com".

Invigningen hölls i STRIs laboratorium i Ludvika i samband med ett svenskt referensgruppsmöte för Cigré arbetsgrupp B5.12 initierat av Elforsk. Arbetsgruppen inom Cigré skall behandla ’Engineering Guidelines’ för IEC 61850. Invigningen och seminariet besöktes av närmare fyrtio deltagare från de största tillverkarna samt ett flertal kraftbolag.

Vid seminariet visades interoperabilitet mellan reläskydd av olika tillverkare samt hur IEC 61850 konfigurationsinformation kan användas vid testning av IEC 61850. Vid mötet presenterades även hur IEC 61850 kan användas i specifikation av IEC 61850 system och ett oberoende konfigurationsverktyg demonstrerades.

Nedanför kan några av de presentationer som gavs av Nicholas Etherden och Carl Öhlen laddas ned:

Uppdatering av erfarenheter om IEC 61850  Download me! Download
Uppdatering_av_erfarenheter_om_IEC61850.pdf - 4.7 Mb
Lösningar med IEC 61850  Download me! Download
Losningar_med_61850.pdf - 1.4 Mb

Beskrivning av IEC 61850 laboratorie på STRI:

STRI IEC 61850 Laboratory  Download me! Download
STRI_INDEPENDENT_INTEROPERABILITY_LABORATORY_FOR_IEC_61850.pdf - 224 kb
Deltagare på invigningen av STRI interoperabilitetslaboratorium
Deltagare på invigningen
Nicholas Etherden STRI demonstrerar IEC 61850
Nicholas Etherden STRI demonstrerar IEC 61850