STRI Konsult

STRI erbjuder konsultationstjänster inom elkraftsteknologi och elkraftssytem med fokus på generering, transmission och distribution.

Med vårat team av experter, partners, kraftfulla beräkningsverktyg samt vårat unika provningslab, vi har alla resurser du behöver för att möta dagens och framtidens utmaningar. 

Våra kunsulttjänster

 • Studier och analys av elkraftsystem
 • Förstudier av kraftledningar och stationer
 • Isolationskoordinering
 • Tillgänglighet och tillförlitlighetsanalyser
 • Elkvalitetsundersökningar
 • Reläskydd och ICT (IEC 61850)

Fokusområden och tillämpningar

 • HVDC och HVAC transmissionssystem
 • Ledningar, kablar och stationer
 • Isolationsoptimering
 • Förnyelsebara energikällor, vindkraft och distribuerad generering
 • Kärnkraft och dess interaktion med elnätet
 • Energilager och smarta elnät
 • Järnvägssystem