Isolatorseminarium i Tyskland

STRI höll ett isolatorseminarium på enercity som är ett tyskt distributionsbolag in Hannover. Seminariet blandade teori med praktiska frågor. Läs mer...

23 april 2015

Powerful Innovation Day 2015

Den 10 februari hade High Voltage Valley 10-års jubileum och Powerful Innovation Day. De 90 inbjudna gästerna fick höra om vad som har hänt under de 10 åren samt presentationer om dagens HVV projekt. Läs mer...

10 mars 2015

Användning av helikopterkrok nära en spänningssatt kraftledning

Helikoptrar är väsentliga för lyft och transport av material vid bygge av kraftledningar i den Norska fjällterrängen. Lastkroken som används för detta ändamål har en elektriskt aktiverad mekanism för att frigöra lasten. Detta har väckt frågan huruvida de elektromagnetiska fälten från en närliggande kraftledning kan orsaka oavsiktlig frigöring av lasten; en händelse som skulle kunna få allvarliga konsekvenser. Läs mer...

2 mars 2015

Tidigare nyheter

Söker du efter tidigare nyheter?

Se länkarna nedanför: