IEC 1906 Award för Dan Windmar

STRI är stolta över att få meddela att Dan Windmar har valts för att ta mot det prestigefyllda IEC 1906 Award som ett erkännande av hans tjänster till internationella tekniska standarder. Läs mer...

28 november, 2014

STRI bygger ut igen

STRI investerar nu ytterligare i utökade provresurser. Detta endast tre år efter att den senaste provhallen togs i drift. Vi förstärker därmed vårt redan resursstarka högspänningslaboratorium för att möta framtidens ökande provkrav. Läs mer...

28 oktober, 2014

STRI undersöker spänningsvariationer från sol- och vindkraft

STRI har på uppdrag av Elforsk undersökt spänningsvariationer i distributionsnät orsakade av sol- och vindkraft i två olika tidsskalor: 1 sekund – 10 minuter och under 1 sekund. Läs mer...

3 oktober, 2014

STRI slutför unikt prov för Nalcor Energi, Kanada

I juni 2014 STRI avslutades ett utmanande och komplext prov med smuts och is för Nalcor Energy, Kanada. En ny linje för ± 350 kV HVDC planeras i Kanada från Muskrat Falls till Soldiers Pond. Längs vägen har två områden betraktats som potentiella utmaningar för dimensionering av isolatorer med avseende på smuts och is; en karakteriseras som kust- och en som bergsområde. Läs mer...

8 augusti, 2014

STRI slutför spännande projekt för ESKOM

I slutet av 2013 avslutade STRI ett stort projekt för ESKOM rörande val av optimal isolation för det som planeras bli Afrikas största ställverk. Läs mer...

7 maj, 2014

STRI gratulerar Nicholas Etherden till sin doktorstitel

STRI har under 4 års tid forskat inom området ” öka acceptansgränsen för förnyelsebaraenergikällor med hjälp av lagring och kommunikation i smarta elnät”. Forskningen var en del av ett projekt med fyra doktorander på tre högskolor lett av High Voltage Valley och finansierat av bland andra Vinnova, STRI och ABB and Samarkand2015. Detta resulterade nu i mars till en Doktorsexamen i elkraftteknik för vår industridoktorand Nicholas Etherden. Läs mer...

3 april, 2014

Elkvalitet i Libyen

Sedan 2010 har STRI varit involverad i ett projekt med GECOL - General Electricity Company i Libyen - som är ansvarig för generering, transport och distribution av elkraft i Libyen. Syftet med projektet är att "öka elkvalitetskunskapen och kompetensnivån inom GECOL organisationen och att utvärdera elnätet avseende elkvalitet". Läs mer...

20 mars, 2014

CIGRÉ Distinguished Member Award för Igor Gutman

STRI är stolta över att meddela att Igor Gutman har tilldelats priset CIGRÉ Distinguished Member Award 2014. Läs mer...

18 mars, 2014

Otroligt spännande arbete!

Kan vi få elnäten att ta emot mer energi? Det undersöker STRI och industridoktoranden Nicholas Etherden som vill effektivisera vår hantering av grön energi. Läs mer...

13 mars, 2014

STRI hjälper samordningsrådet för smarta elnät genom att kartlägga utmaningarna

Samordningsrådet för smarta elnät tillsats av regeringen i 2012 bland annat för att ta fram ett förslag på handlingsplan för smarta elnät i Sverige. Läs mer...

7 januari, 2014

Fler tjejer till STRI

Maria Gårdestedt är 27 år och kommer från Hallstahammar. Hon har nyligen avslutat sin civilingenjörsutbildning inom energiteknik i Umeå och arbetar nu på STRI. Läs mer...

20 december, 2013

Forskar på alternativ energilagring i Ludvika

Hur kan framtidens energikällor sol- och vindkraft lagras på bästa sätt? Det håller fyra doktorander på forskningsprojektet Smart Grid Energilagring i Ludvika på att ta reda på. Anläggning ligger på STRI i Ludvika. Läs mer...

27 september, 2013

Forskning för att utnyttja småskalig el

STRI har under de senast två åren börjat undersöka hur småskalig elproduktion från exempelvis solpaneler och vindsnurror ska kunna lagras och användas på ett smart sätt. Läs mer...

16 september, 2013

STRI presenterade om integrering av aktiva konsumenter på Elfack

Susanne Ackeby gjorde en presentation för STRI på Elforsks temaseminarium under Strategikonferensen med titeln "Hur klarar elnäten att integrera aktiva konsumenter med egenproduktion?" Läs mer...

4 juni, 2013

Igor Gutman – en rik inspirationskälla

Igor Gutman från STRI delade med sig av sina stora kunskaper inom högspänningsteknik och isolatorer vid Rotary Falun den 1 februari 2013. Det var cirka 30 medlemmar närvarande. Läs mer...

10 april, 2013

Tidigare nyheter

Söker du efter tidigare nyheter?

Se länkarna nedanför: