STRI deltar i CIGRÉ Symposium i Dublin, Ireland

I år hölls CIGRÉ-symposiet i Dublin på Irland. Mellan den 30 maj och den 2 juni samlades representanter från ett antal kommittéer (C1, C2, C3, C4, C5, C6 och B2). Flertalet arbetsgrupper höll sina möten före symposiet. Temat för symposiet var “Experiencing the Future Power System… Today!”

STRI (Emil Hillberg och Igor Gutman) deltog aktivt i arbetsgruppsmöten, höll presentationer samt allmänt nätverkade. Totalt samlades över 400 delegater från 42 länder på symposiet. STRI deltog också i det tekniska besöket i EirGrids kontrollcenter. Läs mer...

7 juni 2017

STRI deltog på Energiforsks konferens: Elkraft 2017

Hur kommer framtidens elkraftssystem se ut? Denna och många andra intressanta frågor debatterades på Chalmers den 17-18 maj, när ca 400 personer från Sveriges elkraftbransch samlats för att delta på Elkraft 2017.

STRI var en aktiv deltagare vid konferensen, med presentation och posters kopplade till projekten: Modellering av aggregerad last i PSS®E, EPR, CloudGrid & ISGAN. Läs mer...

30 maj 2017

STRI deltog i den internationella konferensen ICOLIM-2017

I år hölls den internationella konferensen ICOLIM-2017 i Strasbourg, Frankrike . STRIs deltagande begränsades inte bara till formella presentationer, utan vi var aktiva i kunskapsdelning vid tekniska sessioner med frågor och svar, bidrog vid så kallade Poster Sessions, samt medverkade i ett tekniskt studiebesök på ett ställverk för utbildning i AMS-arbete. Läs mer...

18 maj 2017

En av CIGRÉ-konferensens bästa tekniska artiklar

I mars 2017 blev STRI informerad om att CIGRÉ hade valt ut en teknisk artikel, som STRI hade medverkat i, som en av de bästa som utgivits under Paris 2014-konferensen . Medförfattare till denna artikel var Jan Lundquist och Igor Gutman. För att uppmärksamma deras viktiga insats, erhöll samtliga författare till artikeln ett personligt diplom från Cigré som ett erkännande av deras arbete. Läs mer...

7 maj 2017

Spotlight on Smart and Strong Power T&D Infrastructure

STRI är, i sin roll som “operating agent” för ISGAN Annex 6, stolta över att meddela att den andra utgåvan av fallstudiesamlingen Spotlight on Smart and Strong Power T&D Infrastructure har nyligen publicerats.  Läs mer...

Ordförande - CEATI Transmission Conference

STRIs Igor Gutman har valts till ordförande för den andra sessionen i den kommande CEATI Transmission konferensen, ”Best Practices for EHV Line Design & Asset Management”, som kommer att äga rum den 1-2 november 2016, i San Diego, Kalifornien. Läs mer... 

10 juni 2016

Svaret på framtidens elförsörjning

Dalarnas Tidningar har gjort ett reportage om STRI med titeln "Svaret på framtidens elförsörjning". Läs mer...

20 maj 2016

Emil Hillberg utses till IEEE Senior Member

STRI är stolta över att meddela att Emil Hillberg har blivit utsedd till Senior Member av det prestigefyllda IEEE. Läs mer...

9 maj 2016

Indien Smart Grid Week

STRI har nyligen deltagit i den 2: a internationella konferensen och utställningen om smarta nät och smarta städer som ägde rum den 15 till 19 mars 2016 i New Delhi, Indien. Under konferensen, deltog STRIs Jonas Tjäder som en presentatör på temat ”Interaction between centralized grids and microgrids in developing countries”.  Läs mer...

24 mars 2016

EU-projekt inom avancerad mätteknik

STRI är ett av ytterligare sex bolag involverade i ett tvåårigt EU-projekt inom avancerad mätteknik som Svenska Metrum kommer att leda från den 1 mars 2016. Läs mer...

11 mars 2016

CloudGrid

Statens energimyndighet har beviljat STRI 8,7MSEK för att leda och genomföra projektet CloudGrid. Läs mer...

27 januari 2016

STRI gratulerar Emil Hillberg på sin doktorsavhandling

För att uppfylla kraven för doktorsexamen i Elkraftteknik vid Institutionen för elkraftteknik (NTNU, Trondheim, Norge) försvarade STRIs Emil Hillberg sin avhandling med titeln “Perception, Prediction and Prevention of Extraordinary Events in the Power System”. Läs mer...

22 januari 2016

Högabjär: One up - more to go...

STRI har hjälpt Vattenfall Vindkraft med anslutningsberäkningar för vindparken Högabjär. Läs mer...

December 2, 2015

Invigning av ytterligare provmöjligheter hos STRI i Ludvika

Utvecklingen i världen av överföring av energi på långa avstånd med allt högre spänning såsom UHVDC och UHVAC ställer ökade krav på labb som STRI. Därför utökar nu STRI sin provkapacitet med provplats för långtidsprov av högspända AC/DC-kablar, materialprovlabb och mekaniska prov på kablar. Läs mer...

Pressmeddelande - 2 december 2015

Kungligt besök på STRI i Ludvika

Under torsdagen den 1 oktober 2015 besökte Kung Carl XVI Gustaf STRI i Ludvika tillsammans med en delegation på tjugosex personer i samband med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) kungliga teknikresa till Ludvika och Västerås. Läs mer...

13 oktober 2015

STRI deltog i CIGRE’s vetenskapliga kommitté D1’s Colloquium 2015 i Rio de Janeiro

STRI deltog aktivt i ett antal aktiviteter i samband med CIGRE’s vetenskapliga kommitté D1’s Colloquium 2015 (http://scd1rio2015.org.br/3/program) som hölls i Rio de Janeiro, Brasilien den 13 -18 september 2015. Läs mer...

27 september 2015

STRI deltog i det 19:e ISH (International Symposium on High Voltage Engineering)

Den 23-28 augusti 2015 hölls det 19:e ISH-seminariet (International Symposium on High Voltage Engineering, http://www.ish2015.zcu.cz/) i Pilsen, Tjeckien. STRI deltog aktivt i seminariet i diskussioner och presenterade bland annat två publikationer (se Fig 1 och 2). Läs mer...

7 augusti 2015

Ny forskning visar att gruvdrift kan energieffektiviseras

Följande intervju kommer från Sverigesradio och kan läsas i sin helhet på sverigesradio.se

Jonas Tjäder, expert på förnyelsebar energi, har undersökt hur såväl nya som gamla elledningar kan nyttjas maximalt. Bland annat påverkas ledningen av yttre faktorer som väder, vind och temperaturer.

– Med hjälp av att mäta de här parametrarna kan man se till att ledningen utnyttjas mer när det är kallare. Då kan man styra gruvans aktiviteter, alltså de elintensiva aktiviteterna, baserat på när man faktiskt kan använda ledningen lite mer, säger Jonas Tjäder. Läs mer...

19 augusti 2015

STRI har utfört ett unikt isprov för National Grid, Storbritannien

År 2013 utförde STRI ett fullskaligt dielektrisk prov på ett unikt och komplext isolatorarrangemang kallad T-Pylon, som National Grid i Storbritannien valt att använda för sin nya 400 kV luftledning. En prototyp av denna nya design, som vann en internationell tävling under 2011, har byggts i Danmark av designers från Bystrup. Läs mer...

29 juni 2015

STRI publicerar tre forskningsrapporter från BEST PATHS

STRI har en nyckelroll i ett spännande och ambitiöst EU-initiativ kallat BEST PATHS. I projektet har STRI utvecklat icke-standardiserade testförfaranden och även utfört tester av innovativa alternativ på isolatorer. Tillsammans med Jean-Francois Goffinet från ELIA, har medarbetare på STRI publicerat forskningsrapporter för ISH 2015 och SCD1 2015. Läs mer...

25 juni 2015

STRI gör ett viktigt bidrag till vindkraftforskning i Sverige

Syntetisk tröghet och syntetisk svängmassa var ämnet för Vindforsk heldagsseminarium där 40 föreläsare och deltagare från flera länder deltog. Presentationer och diskussioner hade fokus på framtiden. Vad händer med 50 TWh vindkraft i elsystemet, hur ska en bra syntetisk tröghet vara beskaffad? Läs mer...

24 juni 2015

Isolatorseminarium i Tyskland

STRI höll ett isolatorseminarium på enercity som är ett tyskt distributionsbolag in Hannover. Seminariet blandade teori med praktiska frågor. Läs mer...

23 april 2015

Powerful Innovation Day 2015

Den 10 februari hade High Voltage Valley 10-års jubileum och Powerful Innovation Day. De 90 inbjudna gästerna fick höra om vad som har hänt under de 10 åren samt presentationer om dagens HVV projekt. Läs mer...

10 mars 2015

Användning av helikopterkrok nära en spänningssatt kraftledning

Helikoptrar är väsentliga för lyft och transport av material vid bygge av kraftledningar i den Norska fjällterrängen. Lastkroken som används för detta ändamål har en elektriskt aktiverad mekanism för att frigöra lasten. Detta har väckt frågan huruvida de elektromagnetiska fälten från en närliggande kraftledning kan orsaka oavsiktlig frigöring av lasten; en händelse som skulle kunna få allvarliga konsekvenser. Läs mer...

2 mars 2015

Tidigare nyheter

Söker du efter tidigare nyheter?

Se länkarna nedanför: