Kvalitetssäkring ISO 9001 och ISO/IEC 17025

STRI är ackrediterat för provnings och kalibreringstjänster enligt ISO/IEC 17025 och är certifierad för konsulttjänster och mjukvara enligt ISO 9001.

ISO 9001

STRI är certifierad enligt ISO 9001 av Svensk Certifiering. Svensk Certifiering är en organisation som är ackrediterad för att kunna certifiera andra bolag.

ISO/IEC 17025

STRI är ackrediterat av SWEDAC, det nationella ackrediteringsorganet i Sverige sedan 1998. Vårt ackrediteringsnummer är 1534.

Ackrediterade bolag och metoder garanterar att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder.

Ackreditering är ett bevis på kompetens i Sverige som internationellt.

SATS och STL

STRI är också medlem i Scandinavian Association of Testing of Electric Power Equipment (SATS) vilket är en sammanslutning av provlaboratorium i Norden. SATS är medlem och följer riktlinjer i Short-Circuit Testing Liaison (STL) som är ett forum för internationellt provningssamarbete såsom ASTA, CESI, KEMA, STLNA, SATS, ESEF, JSTC och PEHLA.

För våra kunder

Om du är tillverkare och behöver presentera STRI´s position och status för era kunder, är du välkommen att ladda ner vår presentation och andra officiella dokument.

Vid frågor kring vår kvalitetssäkring kontakta Björn Engström.

Engström, Björn
+46 240 79 531