STRI Provning

STRIs laboratorium, i Ludvika, är byggt och utrustat för högspänningsprov enligt de senaste internationella standarder. Laboratoriet har unika anläggningar för att utföra smuts- och miljö prov.

Vi utför oberoende högspänningsprov av produkter med systemspänningsnivå till 800 kV. Alla dielektriska prov kan utföras. 

STRI utför typprovning av produkter som isolatorer, kablar och deras tillbehör, bussningar, brytare, GIS, överspänningsskydd, frånskiljare, mättransformatorer, kondensatorer och HVDC ventiler.

Vi även erbjuder följande prov:

  • Smuts- och miljö
  • Accelererade åldringsprov
  • Utvärdering av ledningskonfigurationer
  • Mätning av elektromagnetiska fält
  • Diagnostisk med UV-kamera.

STRIs laboratorium är ackrediterat av SWEDAC, det nationella ackrediteringsorganet i Sverige sedan 1989. för provnings och kalibreringstjänster. Ackrediterade bolag och metoder ger våra kunder större trygghet och garanterar att uppdragen utförs opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. STRI är också en medlem i Scandinavian Association of Testing of Electric Power Equipment (SATS) vilket är en sammanslutning av provlaboratorium i Norden.

Accreditation Badges

800 kV UHVDC

STRI har deltagit i utvecklingen och typprov av 800 kV UHVDC som byggs i Kina och Indien. STRI har provat alla huvudkomponenter inklusive ställverkskomponenter, HVDC-ventiler, genomföringar, stödisolatorer och linjeisolatorer och utfört ett utomhus systemprov.

Toppmoderna Resurser

STRIs klimathall har en av världens högsta prestationer som kan användas för att utföra miljöprov av 800 kV HVAC och HVDC utrustning. 

Vår unika utomhus och inomhus provanläggningar kan användas vid prov av alla HVDC utrustningar för 800 kV.

STRIs 800 kV HVDC anläggning var den första av sin typ i världen.

Vi även har sofistikerad utrustning för att mäta och registrera olika parameter under prov.

Provningsanläggningar

STRIs laboratorium har fem stora provhallar för inomhusprov, ytterligare provkammare, och ett utomhus provområde på 2500 m2.

Utöver de fyra toppmoderna och flexibla högspänningshallarna finns en cirkulär klimathall utrustade med ånggenerator och ramper för saltdimma. Temperaturen kan varieras mellan -10ºC till +55ºC. AC och DC spänning är tillänglig till 900 kV och 1200 kV respektive.

Vi har också mindre klimat- miljö och åldringsprovkammare där långtidsprov kan utförts.