Ledningar, kablar och stationer

Isolationskoordinering och tillförlitlighet är viktiga aspekter vid dimensionering och drift av ledningar och stationer.  

Nätföretagen förväntas bygga ledningar och stationer med minsta påverkan på miljön. Kompakta lösningar är ofta efterfrågade. Utformningen bör optimeras med tanke på miljö och isolationsegenskaper och bör verifieras genom laboratorieprov. Vi genomför studier av nya koncept  för att förbättra existerande infrastruktur, t ex spänningsuppgradering och konvertering från AC till DC.   

Dynamisk belastbarhet hos ledningar och stationer tillsammans med online-övervakning medger smartare och tillförlitligare drift, liksom testutrustning för att verifiera föreslagna lösningar, t ex:

  • Förstudier, prototypdemonstartioner och verifering av ledningar inklusive kabelövergångar, spänningsuppgradering och AC/DC-konvertering
  • Elektrisk dimensionering och provning av stationsutrustning inklusive kompakta lösningar och tillförlitlighetsbedömning.  
  • Statistisk isolationskoordinering för luftavstånd med hänsyn till åsk- och kopplingsöverspänningar
  • Line Performance Estimator (LPE) för att optimera isolationen hos AC- och DC-ledningar i olika miljöer
  • Mjukvara och expertis för dynamisk belastbarhet, EMF, koronaljud, andra koronaeffekter samt jordning
  • Underhåll och diagnostik för kablar, frånskiljare, brytare, etc.
  • Haveriundersökningar av kablar och kabeltillbehör, linskarvar, brytare, etc.

Line Performance Estimator

Line Performance Estimator är ett program för statistisk dimensionering av isolation för transmissionsledningar. Läs mer... (information på engelska)