Internationell status

STRI är en oberoende, internationellt erkänd och ackrediterad juridisk person.

Vi samarbetar med andra internationell ackrediterade högspäninngs och högeffektlaboratorier, via organisationer som STL, SATS och CIGRÉ.

Vi samtycker om hur standarder ska tolkas, certifikat ska utges, kalibrering ska utföras och vi deltar i utformningen av standarder.

Alla oberoende och ackrediterade högspännings och högeffekt laboratorier i världen har samma status. Vi kan möjligen skilja oss åt genom i provutrustning, pris, leveranstid, våra kunder, vår ålder och hur välkända vi är, men vi har alla samma status.

Att vi har samma status konfirmeras av medlemskapet i organisationer såsom STL och via lagar och överenskommelser som multilaterala överenskommelser, undertecknade av EA och SWEDAC.